Dagactiviteiten centrum de Pastorie>

 

Wij van D.A.C de Pastorie zijn van mening dat iedereen recht heeft op een passende dagbesteding. Een dagbesteding die aansluit op de wensen en behoeften van de deelnemer.

Dagbesteding bij D.A.C de pastorie heeft een educatief karakter, het leren staat centraal. Ontwikkeling vinden wij hier erg belangrijk, daarom bieden wij aktiviteiten om van te leren.

Zo ook in de oude Pastorie in Heeswijk-Dinter, een prachtig monumentaal pand dicht bij het centrum. In de Pastorie bieden wij de mogelijkheid om creatief bezig te zijn, mozaieken, koken en houtbewerking.

Het leren koken heeft veel vaardigheden die daar bij komen kijken. Denk hierbij aan het snijden en voorbereiden, het koken zelf maar ook het hygienisch werken komt hier aan bod. alles stap voor stap onder proffesionele begeleiding in een groep van maximaal 5 personen met 1 begeleider.

Bezig zijn met materialen biedt erg veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden. Neem een materiaal als hout, mooi om te bewerken en opties genoeg om mooie dingen van te maken. Uiteraard wordt je geholpen bij je ideeen, mocht je zelf nog wensen hebben, maak ze kenbaar. Samen met jou gaan we kijken naar mogelijkheden.

Bij D.A.C. de Pastorie wordt je opgehaald in de ochtend en aan het eind van de dag weer thuis gebracht.

Arbeidsmatige Dagbesteding>

 

Veel jongeren hebben nooit geleerd wat een arbeidsproces inhoud, vanuit school (speciaal onderwijs) vind er vaak een toetsing plaats om te ontdekken of er sprake is van een arbeidsvermogen. Er zijn duidelijke regels omschreven waaraan een jongere zou moeten voldoen. 1 uur aaneengesloten een taak uitvoeren, 4 uur per dag kunnen werken en zich houden aan afspraken. Vaak lukt dit wel met de juiste begeleiding en nabijheid, maar dan is nog de vraag of dat een werkgever deze aandacht kan bieden. Het uitvoeren van de taken lukt vaak wel, maar alleen als er voldoende aandacht en nabijheid gegeven kan worden. 1 vast aanspreek punt en een overzichtelijke omgeving. Het staat en valt met regelmaat met de werkdruk die een arbeidsproces met zich mee brengt.

Om de jongeren deze vaardigheden te kunnen leren hebben we hier een groep voor gestart. Ook weer kleinschalig, 1 personeelslid op maximaal 5 deelnemers. Jongeren geven vaak aan nuttig bezig te willen zijn en zich af te vragen of dagbesteding wel de juiste omgeving blijft. Door het leren van nieuwe vaardigheden krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en iets te betekenen voor de maatschappij.

Voor deze jongeren hebben we een ruimte ingericht waar ze arbeidsmatig, zonder werkdruk, toch aan een arbeidsproces kunnen deelnemen. Denk hieraan inpak werkzaamheden en assemblage.

Lokale ondernemers uit de buurt dragen deze werkzaamheden aan, wij als team kijken of de werkzaamheden aansluiten bij de doelgroep en begeleiden de jongeren in het proces.

Contact

Zorgboerderij Molenhoek

Molenhoek 5

5258VA Berlicum

Telefoon: 06-50637674

Mail: jochem@zorgboerderijmolenhoek.nl

Over ons

Wij zijn een kleine (zorg) onderneming waarin in kleinschaligheid in werken en wonen centraal staat. Dit biedt de mogelijkheid tot de juiste ondersteuning in het leren werken en wonen, waarin de ontwikkeling van de client centraal staat.